03
Fe
Rodzaje farb drukarskich
03.02.2015 11:53

Farby drukarskie można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Są to farby do druku m.in. tekstów, grafik, zdjęć oraz farby specjalne, które wykorzystywane są do uszlachetniania druku. W obrębie tych drugich można wskazać mnóstwo następujących podrodzajów farb:

 • absorbujące podczerwień,
 • antykseryczne, które zabezpieczają wydruk przed jego kopiowaniem,
 • chemicznie reaktywne, które ulegają rozmyciu się, wywabieniu lub odbarwieniu przy użyciu odczynnika REA,
 • zapewniające efekt lustrzanej powierzchni,
 • fotochromowe, które zmieniają swój kolor, gdy zostaną poddane działaniu promieniowania UV,
 • krwawiące,
 • luminescencyjne w IR, które świecą pod wpływem promieniowania IR,
 • luminescencyjne w UV, które świecą pod wpływem działania promieniowania UV, dzieli się ja na fluorescencyjne oraz fosforescencyjne,
 • magnetyczne, o zastosowaniach farby magnetycznej można poczytać na portalu urzadzamy.pl,
 • metaliczne,
 • migrujące,
 • perłowe,
 • termochromowe, które zmieniają barwę pod wpływem działania określonej temperatury,
 • wypukłe,
 • wymazywalne,
 • wymywalne wodą,
 • zapachowe,
 • zdrapkowe,
 • zmienne optyczne.

Więcej informacji o farbach drukarskich, pracy drukarni i sporządzaniu wydruków cyfrowych znajdziesz na stronie: gutenberg-drukarnia.pl.

Comments


Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!